• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

Erkenning Huis van het Kind Zaventem

Erkenning Huis van het Kind Zaventem

Het Huis van het Kind Zaventem neemt, stilletjes aan, vorm.

Met dank aan Contrast Law in Zaventem, een juridisch bureau met een hart, konden we extra materiaal aankopen om onze lokalen beter uit te rusten. De medewerkers van Contrast Law hebben gelopen voor het Huis van het Kind Zaventem en zo geld verzameld om onze werking te ondersteunen. Een grote ‘Dank je wel’ aan alle lopers!

Inhoudelijk staan we ook niet stil.

Wekelijks vinden er de Babybabbels plaats op dinsdag van 9.30 tot 12 uur en is de permanentie van het Agentschap Integratie en Inburgering aanwezig op donderdag van 13.30 tot 16 en van 17 tot 19 uur (enkel op afspraak).

Om de twee weken komen op woensdagnamiddag de ex-okan leerlingen het het Atheneum van Zaventem. Deze jongeren zijn pas naar het regulier onderwijs doorgestroomd naar een intensieve okan jaar. De focus van deze werking is vrije tijd, school en Nederlands oefenen.

(okan : onthaalklas voor anderstalige leerlingen in het secundair onderwijs)

Op regelmatige basis komt hier ook de werking van Domo Zaventem samen. Domo vormt en begeleidt vrijwilligers die kwetsbare gezinnen ondersteunen voor een langere periode.

Er worden vormingen (voor vrijwilligers) georganiseerd. In maart was er de vorming ‘Armoedemechanismen – Kinderarmoede’ en in oktober de vorming ‘Omgaan met superdiversiteit’.

Daarnaast staan onze lokalen ter beschikking van de partners van het Huis van het Kind.

Het CAW Halle-Vilvoorde organiseerde in de herfstvakantie een sociale vaardigheidstraining.

 

 

integratiezav