• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

Maandelijks archief 10 maart 2019

Huis van het Kind campagne

Het verhaal van het Huis van het Kind Zaventem start in 2015 met de stuurgroep kinderarmoedebestrijding. Met de focus ‘kinderen en armoede’ ontwikkelden gemeentelijke diensten en OCMW, ondersteund door Kind en Gezin en een ervaringsdeskundige in de armoede, verschillende acties die als doel hebben kinderarmoede in onze gemeente te bestrijden. Zo ontstonden acties als Super Sim gaat naar school, de spelotheek, de promotie van het doe je mee-fonds, subsidies voor de lagere scholen om kinderarmoede te bestrijden, e.a.

Gaandeweg bereikten we nieuwe partners in dit verhaal. Organisaties die met kinderen en/of gezinnen actief zijn vervoegden de groep. Met het bereiken van vele partnerorganisaties op de jaarlijkse trefdagen voor professionelen verbreedde de focus naar algemeen kindbeleid, maar de klemtoon op kwetsbare kinderen en gezinnen blijft sterk aanwezig.

Op 5 oktober 2017 werd het netwerk Huis van het Kind Zaventem officieel door de Vlaamse Overheid erkend. 22 diensten (gemeentelijke diensten en externe organisaties) maken deel uit van dit partnerschap met als missie alle gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en jongeren zelf en aanstaande ouders in hun kracht te versterken op alle levensdomeinen. Dit om elk kind en jongere maximale gezondheids-, ontwikkelings- en welzijnswinsten te creëren (zie engagementsverklaring Huis van het Kind Zaventem).

Het netwerk Huis van het Kind Zaventem wil garant staan voor een bereikbaar, zichtbaar en kwaliteitsvol aanbod, gerealiseerd door een efficiënt partnerschap.

Vanaf 2019 wordt het Huis van het Kind Zaventem door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd. Een aanmoediging om in te zetten op nieuwe initiatieven i.s.m. onze partners en betere hulpverlening aan gezinnen. Zo start in januari de luierbank (meer info in dit infoblad) en zullen info- en vormingsmomenten, voor o.a. ouders, georganiseerd worden. We hopen ook te kunnen starten met het loket Huis van het Kind, dat probeert een antwoord te vinden op grote en kleine vragen van ouders en kinderen rond opgroeien en opvoeden.

Meer info: huisvanhetkind@zaventem.be