• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

#jongerenovercorona

#jongerenovercorona

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel.

Toch komt hun perspectief nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Kinderen en jongeren moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten.

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten lanceren een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilen ze naar de ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei. De resultaten worden vertaald naar het beleid en bekendgemaakt op sociale media. Daarna kan iedereen zelf aan de slag met de resultaten.

Geef kinderen en jongeren een stem over hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Verspreid de enquête en help kinderen en jongeren om ze in te vullen. #jongerenovercorona

De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

De resultaten vertalen we naar het beleid. We maken ze ook bekend op sociale media. En plaatsen ze op onze sites www.kinderrechtencommissariaat.be, www.kinderrechtencoalitie.be en www.keki.be Daarna kan iedereen zelf aan de slag met de resultaten.

Hoe meer kinderen en jongeren de enquête invullen, hoe sterker we hun stem kunnen laten horen.

Helpt u ons ook om de oproep verder te delen via sociale media?

U vindt alvast een beeld in de bijlage. Andere Beelden en filmpjes vind je hier.

integratiezav