• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

Maandelijks archief 29 januari 2021

buitenschoolse activiteiten voor kinderen – nieuwe coronaregels

De ministers van jeugd en sport van de drie gemeenschappen hebben in overleg met de virologen een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten van kinderen. De regels worden strenger voor kinderen jonger dan 12 jaar, terwijl de regels voor kinderen ouder dan 12 jaar versoepeld worden, zo luidt het voorstel.

Kinderen jonger dan 12

Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met een begeleider) gaan de volgende regels gelden:

Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging. 

– Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel mogelijk buiten.

– En in bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten.

Kinderen van 12 tot 18

– Ook hier geldt: 1 activiteit per week kiezen.

– Die activiteit kan enkel buiten beoefend worden.

– En ook in bubbels van maximum 10 deelnemers.

Kampen in de krokusvakantie

Er is een uitzondering: voor de kampen die er in de krokusvakantie aankomen zijn groepen toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen zomer nog konden). Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25.

En thuis?

Al het bovenstaande gaat over georganiseerde activiteiten in de sport, de cultuur en het jeugdwerk. Voor kinderen thuis blijven de bestaande regels gelden: dus niet meer dan 4 personen buiten, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend, en binnen maximaal 1 knuffelcontact. 

Voor de naschoolse opvang blijven de bestaande regels gewoon gelden.

Wanneer gaat het in?

Deze regels waarover de ministers van de drie gemeenschappen een akkoord hebben bereikt worden nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Dat zal beslissen over het moment wanneer ze van kracht worden, vermoedelijk is dat vanaf volgend weekend. Die beslissing neemt het Overlegcomité wellicht eind deze week. 

Bron : VRTNWS

taaltoppers : taalstage voor kinderen in de krokusvakantie

Tijdens deze vakantie kunnen de kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar deelnemen aan Taaltoppers met als thema kunst en wetenschap. Kinderen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar nemen deel aan een STEAM-atelier (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). Tijdens de workshops gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten tussen kunst en wetenschap. Op tijd inschrijven in belangrijk! De plaatsen zijn beperkt.

Taaltoppers wordt georganiseerd door de integratiedienst en de cultuurdienst van gemeente Zaventem in samenwerking met Groep Intro vzw en de provincie Vlaams-Brabant

Voor wie? Kinderen van in het 1ste tot en met het 6de leerjaar die al een basiskennis hebben van het Nederlands maar nog wat extra hulp en taalstimulering nodig hebben.

Wanneer? 15/02/21 – 19/02/21 van 9 tot 16 uur (opvang voorzien vanaf 8u en tot 17u).

Prijs?  €60 voor inwoners van Zaventem, €80 voor deelnemers van een andere gemeente. Deze activiteit komt in aanmerking voor het Doe-je-mee- fonds.

Waar? Cultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2, 1930 Zaventem.

Hoe in te schrijven? Via zaventem.ticketgang.eu (opgelet, geen ‘www’).

Info en vragen?

Mail naar ine.vancauter@groepintro.be of bel 0473/ 52 98 30