Categorie Archief Geen categorie

Huis van het Kind Zaventem

Of je nu met twee gaat werken, alleenstaande bent of deel uitmaakt van een nieuw samengesteld gezin… allemaal worden we als ouder geconfronteerd met heel uiteenlopende vragen. Praktische vragen zoals wanneer schrijf ik mijn kind in op school, kom ik in aanmerking voor een toelage openluchtklassen of heb je een  probleem waar je in vertrouwen met iemand over wilt praten. Van bij het begin van het ouder worden tot je kinderen afstuderen, helpen we je graag verder en zoeken we, samen met jou, een antwoord op je vragen.

Ook grootouders en professionele doorverwijzers zijn welkom voor advies.

Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking waarbij verschillende partnerorganisaties samen voor een aanbod zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunt. Hierbij wordt de focus gelegd op :

  • preventieve gezondheidszorg
  • opvoedingsondersteuning
  • activiteiten die ontmoeting bevorderen

Ons aanbod

Professioneel opvoedadvies

Omdat kinderen grootbrengen geen makkelijke taak is staan we ouders, kinderen en andere opvoeders bij met advies. Samen met jou zoeken we naar mogelijke oplossingen voor vragen en eventuele problemen m.b.t. opvoeding.

Bezoek onze permanentie of maakt een afspraak.

Infomomenten, vormingen, workshops en oudergroepen

Iets leren van een expert is fijn. Maar ook leren van andere ouders is leerrijk. Hoe hebben ze bepaalde zaken aangepakt? Je ontdekt dat je alvast niet de enige ouder bent met vragen. Hiervoor organiseren we groepsactiviteiten voor ouders, professionals en kinderen. Voor het volledig aanbod volgt onze facebookpagina.

Spel en ontmoeting

Spel is een cruciaal element in de ontwikkeling van kinderen. Daarom is een veilige speelplek en het samenspel van groot belang voor je kind. Zelf ontmoet je ook andere ouders in een gezellig en ontspannen sfeer.

Infotheek

Je vindt bij ons een uitgebreide infotheek met folders, tijdschriften en boeken over uiteenlopende diensten met een verschillend aanbod. Maar ook kan je een vraag stellen aan ons onthaal. We proberen je verder te helpen. Aarzel niet om even binnen te springen tijdens ons permanentie uren of maak een afspraak.

buitenschoolse activiteiten voor kinderen – nieuwe coronaregels

De ministers van jeugd en sport van de drie gemeenschappen hebben in overleg met de virologen een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten van kinderen. De regels worden strenger voor kinderen jonger dan 12 jaar, terwijl de regels voor kinderen ouder dan 12 jaar versoepeld worden, zo luidt het voorstel.

Kinderen jonger dan 12

Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met een begeleider) gaan de volgende regels gelden:

Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging. 

– Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel mogelijk buiten.

– En in bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten.

Kinderen van 12 tot 18

– Ook hier geldt: 1 activiteit per week kiezen.

– Die activiteit kan enkel buiten beoefend worden.

– En ook in bubbels van maximum 10 deelnemers.

Kampen in de krokusvakantie

Er is een uitzondering: voor de kampen die er in de krokusvakantie aankomen zijn groepen toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen zomer nog konden). Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25.

En thuis?

Al het bovenstaande gaat over georganiseerde activiteiten in de sport, de cultuur en het jeugdwerk. Voor kinderen thuis blijven de bestaande regels gelden: dus niet meer dan 4 personen buiten, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend, en binnen maximaal 1 knuffelcontact. 

Voor de naschoolse opvang blijven de bestaande regels gewoon gelden.

Wanneer gaat het in?

Deze regels waarover de ministers van de drie gemeenschappen een akkoord hebben bereikt worden nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Dat zal beslissen over het moment wanneer ze van kracht worden, vermoedelijk is dat vanaf volgend weekend. Die beslissing neemt het Overlegcomité wellicht eind deze week. 

Bron : VRTNWS

eerste hulp bij smartschool

Gebruik de school van jouw kind Smartschool?

Heb je een beetje hulp nodig?

Het Huis van het Kind Zaventem helpt je verder!

We bieden verschillende alternatieven :

– een online handleiding voor wie met de computer kan werken.

– een fysieke cursus i.s.m. Centrum Basiseducatie. Door Corona liggen de data nog niet vast. Voor de juiste data volgt ons op Facebook – Huis van het kind Zaventem.

individuele hulp op afspraak. Maak een afspraak bij schoolopbouwwerk Zaventem (Els 0491 903427 of Dagmar 0492 460965)

taaltoppers : taalstage voor kinderen in de krokusvakantie

Tijdens deze vakantie kunnen de kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar deelnemen aan Taaltoppers met als thema kunst en wetenschap. Kinderen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar nemen deel aan een STEAM-atelier (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). Tijdens de workshops gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten tussen kunst en wetenschap. Op tijd inschrijven in belangrijk! De plaatsen zijn beperkt.

Taaltoppers wordt georganiseerd door de integratiedienst en de cultuurdienst van gemeente Zaventem in samenwerking met Groep Intro vzw en de provincie Vlaams-Brabant

Voor wie? Kinderen van in het 1ste tot en met het 6de leerjaar die al een basiskennis hebben van het Nederlands maar nog wat extra hulp en taalstimulering nodig hebben.

Wanneer? 15/02/21 – 19/02/21 van 9 tot 16 uur (opvang voorzien vanaf 8u en tot 17u).

Prijs?  €60 voor inwoners van Zaventem, €80 voor deelnemers van een andere gemeente. Deze activiteit komt in aanmerking voor het Doe-je-mee- fonds.

Waar? Cultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2, 1930 Zaventem.

Hoe in te schrijven? Via zaventem.ticketgang.eu (opgelet, geen ‘www’).

Info en vragen?

Mail naar ine.vancauter@groepintro.be of bel 0473/ 52 98 30

uitbreidingsronde erkenning en subsidiëring van kinderopvang 2021

De Vlaamse Overheid voorziet tot 2024 verschillende uitbreidingsronden voor de erkenning en subsidiering van kinderopvang. In 2021 zal een oproep gelanceerd worden voor de realisatie nieuwe plaatsen met subsidie voor inkomenstarief in de kinderopvang. Voor Zaventem gaat het in totaal over 10 plaatsen.

Het gemeentebestuur van Zaventem en het Lokaal Overleg Kinderopvang onderstrepen het belang van nieuwe kinderopvangplaatsen en focussen op de noden en prioriteiten in onze gemeente.

Daarom werden de volgende lokale beoordelingscriteria en -procedure vastgelegd.

Meer info : Huis van het Kind Zaventem – Quinkenstraat z/n, 1930 Zaventem –huisvanhetkind@zaventem.be – 0473 985571

domo vzw zoekt vrijwilligers

Domo vzw Afdeling Zaventem zoekt vrijwilligers voor het ondersteunen van zwangere vrouwen en aanstaande gezinnen

Domo zoekt vrijwilligers die zich enkele uren per week willen vrijmaken om:

  • te luisteren naar de toekomstige mama of ouders
  • hen of haar te ondersteunen in de periode voor de geboorte met de thuisadministratie
  • het organiseren van de juiste zorg voor na de bevalling
  • de mama of beide ouders vergezellen naar de consultaties voor en vlak na de bevalling
  • hen of haar te ondersteunen bij de zorg voor haar baby na de bevalling

Domo-vrijwilligers doen niet zomaar wat. Via opleiding en intervisiegesprekken, ervaringsuitwisseling en gezinsbespreking hanteren zij de Domo-methodiek. Na een inleidende vorming kan je aan de slag in een gezin!

Interesse? Mail naar zaventem@domovzw.be of schrijf je in voor een online infosessie: www.facebook.com/pg/domovlaanderen/events/