opvoedingsondersteuning

Ons aanbod :

Opvoedingscoach

Heb je grote of kleine vragen over opgroeiende kinderen?
Of heb je een vraag waarover je in vertrouwen met iemand wil praten?
De opvoedingscoach staat voor je klaar: ze gaat samen met jou op zoek naar antwoorden of een oplossing op maat, ze kan je doorverwijzen of helpt je de weg te vinden naar de juiste dienst.
Maak een afspraak in het Huis van het Kind Zaventem met Nathalie Nouwkens op
nathalie.nouwkens@groepintro.be of 0473 53 40 59 (ma, di, woe).

Flyer

Aanbod van onze partners :

Kind en Gezin

Consultatiebureau Zaventem : Kerkplein 21- Zaventem – 078 150 100
http://www.kindengezin.be

Permanentie elke donderdag van 9 tot 12 uur.
Binnen de dienstverlening van K&G ligt de nadruk op preventie en snel detecteren van eventuele problemen. Op de gratis consultatie van K&G kunnen kinderen onderzocht worden en bij eventuele problemen doorverwezen worden naar een arts. Daarnaast kan men op de consultatie van K&G kinderen laten vaccineren. Opgelet! Op het consultatiebureau worden geen geneesmiddelen voorgeschreven.
Thema’s : gezond eten en bewegen, verzorging en hygiëne, gezondheid en volledig vaccineren, veilige leef- en slaapomgeving, optimale ontwikkeling en positief ouderschap.

CAW – Centrum Algemeen Welzijn

Bij CAW Halle-Vilvoorde vind je iemand waar je in vertrouwen mee kan praten over elke vraag of elk probleem. Of ze nu gemakkelijk of moeilijk zijn. Of ze nu snel beantwoord kunnen worden of er iets meer tijd voor nodig is. De medewerkers luisteren naar jou en geven informatie en advies.
We vinden het belangrijk om hierin vertrouwde mensen te betrekken die jou kunnen ondersteunen: je ouders, een goede vriendin, een leerkracht, je broer of zus… Je kan er voor kiezen om hen mee te brengen op gesprek.

Onthaal Tervuren
Brusselsesteenweg 58, 3080 Tervuren / 02 613 17 00
Onthaal Vilvoorde
Jean-Baptiste Nowélei 33, 1800 Vilvoorde / 02 613 17 00
Maak een afspraak op onthaal@cawhallevilvoorde.be of jac@cawhallevilvoorde.be
Meer info op http://www.caw.be

Domo vzw

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van hun kinderen. Maar sommige ouders hebben het in moeilijke levensfases zo zwaar dat ze hun kinderen niet de nodige geborgenheid en structuur kunnen bieden.
De onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige aanwezigheid van één vrijwilliger in één gezin helpt dit isolement te doorbreken. De vrijwilliger brengt wekelijks tijd door met het gezin. Wat hij of zij daar doet, gebeurt telkens in overleg met de ouders en afhankelijk van de noden van het gezin. Dit kan zijn samen met de kinderen spelletjes spelen, huiswerk helpen maken of een uitstap maken.

Heb jij hulp nodig? Of wordt je graag vrijwilliger bij Domo Zaventem?
Contactpersoon Saskia Van Lint – 0497 55 56 33
Saskia.vanlint@domovzw.be – http://www.domovlaanderen.be

Kraamzorg Landelijke Thuiszorg

Je hebt zorg nodig voor of na de geboorte van je kindje. Je bent net bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Ons gespecialiseerd kraamzorgteam ondersteunt jou. Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en betrouwbaar. Ze helpen je met plezier én op jouw maat. Bij je ziekenfonds of hospitalisatieverzekering kan je navragen of ze een tussenkomst voor kraamzorg voorzien.
Gelieve kraamzorg tijdig aan te vragen, best voor de 6de zwangerschapsmaand.

Hoofdkantoor Landelijke Thuiszorg
Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal – Leuven / 0800 112 05 (gratis nummer)
thuiszorg@ons.be http://www.landelijkethuiszorg.be

CKG De Kleine Parachute (Centrum voor Kinderzorg en Gezingsondersteuning)

Gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding kunnen in het CKG terecht.
Het CKG biedt ouders ondersteuning om de moeilijke periode te overbruggen. Als opvang niet direct nodig is, komt een hulpverlener bij de ouders thuis om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken. Maar indien nodig kunnen de kinderen ook een tijdje in het centrum worden opgevangen. De duur van de begeleiding aan huis of het verblijf is principieel kort, maar in verhouding tot de hulpvraag.

Witherenstraat 10, 1800 Vilvoorde 02 252 61 46 http://www.ckgkinderland.be

Sociaal Huis Zaventem

Het Sociaal Huis telt de werking van de sociale dienst van het OCMW en de sociale dienst van de gemeente.

Je kan terecht bij het Sociaal Huis voor voor financiële hulp, advies en begeleiding, tewerkstelling en opleiding, huisvesting en LOI (lokaalopvang initiatief) en ook voor inlichtingen over het bekomen van diverse sociale voordelen. Het Sociaal Huis verleent eerstelijnshulp aan burgers met dringende sociale problemen.

Je kan bij het Sociaal Huis terecht om een aanvraag indienen voor o.a. geboortepremie, toelage sneeuwklassen en openluchtklassen, PMD en huisvuilzakken voor grote gezinnen en onthaalmoeders, toelage waterdistributie, financiële steun aan gezinnen met drieling (of meer), tussenkomst Doe je mee-fonds, … Alle informatie en documenten om een premie aan te vragen vind je op www.zaventem.be

Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem
02 720 86 20

02 716 32 59 – sociale.dienst@zaventem.be

Gezondheid

Jouw mutualiteit kan je veel informatie geven op het vlak van gezondheid van uw kinderen en het hele gezin.
Recht op verhoogde tegemoetkoming? Vraag bij jouw mutualiteit na of je kan genieten van dit voordeel en wat de voorwaarden zijn.
Op de verschillende websites zal je heel wat informatie vinden.
Geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw plaatselijk kantoor.
http://www.cm.be
http://www.bondmoyson.be (socialistische mutualiteit)
http://www.deliberalemutualiteit.be
http://www.partena.be
http://www.oz.be
http://www.vnz.be