• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

Welkom op het Huis van het Kind Zaventem

Of je nu met twee gaat werken, alleenstaande bent of deel uitmaakt van een nieuw samengesteld gezin… allemaal worden we als ouder geconfronteerd met heel uiteenlopende vragen. Praktische vragen zoals wanneer schrijf ik mijn kind in op school, kom ik in aanmerking voor een toelage openluchtklassen of heb je een  probleem waar je in vertrouwen met iemand over wilt praten. Van bij het begin van het ouder worden tot je kinderen afstuderen, helpen we je graag verder en zoeken we, samen met jou, een antwoord op je vragen.

Ook grootouders en professionele doorverwijzers zijn welkom voor advies.

Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking waarbij verschillende partnerorganisaties samen voor een aanbod zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunt. Hierbij wordt de focus gelegd op :

  • preventieve gezondheidszorg
  • opvoedingsondersteuning
  • activiteiten die ontmoeting bevorderen

Ons aanbod

Opvoeden en ontmoeten

Professioneel opvoedadvies

Omdat kinderen grootbrengen geen makkelijke taak is staan we ouders, kinderen en andere opvoeders bij met advies. Samen met jou zoeken we naar mogelijke oplossingen voor vragen en eventuele problemen m.b.t. opvoeding.

Bezoek onze permanentie op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur of maakt een afspraak.

Infomomenten, vormingen, workshops en oudergroepen

Iets leren van een expert is fijn. Maar ook leren van andere ouders is leerrijk. Hoe hebben ze bepaalde zaken aangepakt? Je ontdekt dat je alvast niet de enige ouder bent met vragen. Hiervoor organiseren we groepsactiviteiten voor ouders, professionals en kinderen. Voor het volledig aanbod volgt onze website www. huisvanhetkindzaventem.be en onze facebookpagina.

Spel en ontmoeting

Spel is een cruciaal element in de ontwikkeling van kinderen. Daarom is een veilige speelplek en het samenspel van groot belang voor je kind. Zelf ontmoet je ook andere ouders in een gezellig en ontspannen sfeer.

Infotheek

Je vindt bij ons een uitgebreide infotheek met folders, tijdschriften en boeken over uiteenlopende diensten met een verschillend aanbod. Maar ook kan je een vraag stellen aan ons onthaal. We proberen je verder te helpen. Aarzel niet om even binnen te springen tijdens ons permanentie-uren of maak een afspraak.

Projecten contactpersonen

Schoolsprong ondersteunt ouders (en hun kinderen) van de kleuterklas naar eerste leerjaar om maximaal in te zetten op ontwikkelings- en onderwijskansen. Door laagdrempelige activiteiten en het versterken van leerkrachtenteams in het omgaan met maatschappelijk kwetsbare ouders werken we op verschillende vlakken bestaande drempels weg.

Info & contact : els.van.imschoot@samenlevingsopbouw.be

Taalmaatjes is een project waarbij kinderen uit het 1ste leerjaar op een speelse manier bezig zijn met taalstimulering Nederlands. We lezen, schrijven, spelen, … in het Nederlands. We werken in kleine groepjes en betrekken ook de ouders

Info & contact : ine.vancauter@groepintro.be

Babybabbels voor ouders met kinderen tussen 0 en 5 jaar. Een gezellig en laagdrempelig ontmoetingsplek voor (groot)ouders met jonge kinderen.

Volg het volledig programma op onze website en facebook ‘Babybabbels Zaventem’

Info & contact : nathalie.nouwkens@groepintro.be

Domo Zaventem is een vrijwilligersorganisatie die langdurige ondersteuning biedt aan gezinnen die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Heb je hulp nodig of word je graag vrijwilliger?

Info & contact :  saskia.van.lint@domovzw.be

Permanentie Fons  – Groeipakket elke 1ste en 3de vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in het Huis van het Kind Zaventem.. Voor  al jouw vragen over het Vlaamse Groeipakket—vroeger kinderbijslag.

Info & contact :  welkom@fons.be

Luierbank – Heb je ongebruikte luier die te klein zijn voor jouw baby?
Breng ze naar de luierbank!
We bezorgen ze aan jonge ouders die het moeilijker hebben.

Waar : (tijdens openingsuren) : Huis van het Kind Zaventem, consultatiebureau Kind & Gezin, Spelotheek, Buurthuis en kinderkribbes in Zaventem.