• 0492 18 40 82
  • huisvanhetkind@zaventem.be

Blogarchief

Luierbank Zaventem

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom willen de met de luierbank overschotjes ongebruikte luiers inzamelen.

Het is een gekend fenomeen: de baby of peuter is ineens een bepaalde maat luiers ontgroeid en ouders zitten met een restje. Ouders kunnen hun luierrestjes deponeren in de luierbank op verschillende  inzamelpunten. De luiers worden door de Zoekmand verdeeld aan ouders die het financieel moeilijk hebben (cfr. voedselbedeling).

Praktisch

Het Huis van het Kind koopt een aantal bakken die gebruikt worden voor de inzameling van de luiers. Deze worden geplaatst bij diensten waar veel ouders komen. 1x per maand worden de luiers opgehaald door het HvhK. Alle verzamelde luiers worden naar de Zoekmand gebracht die bruikbare pakketten maakt voor ouders die via het OCMW doorverwezen worden cfr. voedselbedeling.

Inzamelplaatsen

  • Gemeentelijk kinderdagverblijf – Diegemstraat 52, Zaventem
  • Consultatiebureau K&G – H. Henneaulaan 28 bus 4, Zaventem
  • Huis van het Kind – Desmedtstraat 52, 1930 Zaventem
  • Spelotheek – Vijverstraat 14, Zaventem
  • Gemeentelijke sociale dienst – Stationsstraat 8, Zaventem
  • Kinderdagverblijf De Sterretjes – Kerkdries 22, 1933 Sterrebeek

Met deze actie wil Het Huis van het Kind aandacht vragen voor gezinnen in armoede en deze gezinnen een handje helpen.

Oproep aan alle ouders van Zaventem

Heb je luieroverschotjes? Breng ze naar één van de inzamelpunten van de Luierbank Zaventem.
De luierbank is een initiatief van het Huis van het Kind Zaventem. Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen alle lokale organisaties in Zaventem die ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak. De bestrijding van kinderarmoede is een aandachtspunt van elk Huis van het Kind.

Info en contact : huisvanhetkind@zaventem.be

Huis van het Kind campagne

Het verhaal van het Huis van het Kind Zaventem start in 2015 met de stuurgroep kinderarmoedebestrijding. Met de focus ‘kinderen en armoede’ ontwikkelden gemeentelijke diensten en OCMW, ondersteund door Kind en Gezin en een ervaringsdeskundige in de armoede, verschillende acties die als doel hebben kinderarmoede in onze gemeente te bestrijden. Zo ontstonden acties als Super Sim gaat naar school, de spelotheek, de promotie van het doe je mee-fonds, subsidies voor de lagere scholen om kinderarmoede te bestrijden, e.a.

Gaandeweg bereikten we nieuwe partners in dit verhaal. Organisaties die met kinderen en/of gezinnen actief zijn vervoegden de groep. Met het bereiken van vele partnerorganisaties op de jaarlijkse trefdagen voor professionelen verbreedde de focus naar algemeen kindbeleid, maar de klemtoon op kwetsbare kinderen en gezinnen blijft sterk aanwezig.

Op 5 oktober 2017 werd het netwerk Huis van het Kind Zaventem officieel door de Vlaamse Overheid erkend. 22 diensten (gemeentelijke diensten en externe organisaties) maken deel uit van dit partnerschap met als missie alle gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en jongeren zelf en aanstaande ouders in hun kracht te versterken op alle levensdomeinen. Dit om elk kind en jongere maximale gezondheids-, ontwikkelings- en welzijnswinsten te creëren (zie engagementsverklaring Huis van het Kind Zaventem).

Het netwerk Huis van het Kind Zaventem wil garant staan voor een bereikbaar, zichtbaar en kwaliteitsvol aanbod, gerealiseerd door een efficiënt partnerschap.

Vanaf 2019 wordt het Huis van het Kind Zaventem door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd. Een aanmoediging om in te zetten op nieuwe initiatieven i.s.m. onze partners en betere hulpverlening aan gezinnen. Zo start in januari de luierbank (meer info in dit infoblad) en zullen info- en vormingsmomenten, voor o.a. ouders, georganiseerd worden. We hopen ook te kunnen starten met het loket Huis van het Kind, dat probeert een antwoord te vinden op grote en kleine vragen van ouders en kinderen rond opgroeien en opvoeden.

Meer info: huisvanhetkind@zaventem.be

Babybabbels:programma januari tem maart 2019

Babybabbels Zaventem : iedere dinsdag van 9.30 tot 12 uur – Desmedtstraat 52, Zaventem – GRATIS – inschrijven vooraf is niet nodig

In december startte Nathalie Nouwkens als nieuwe coördinator van het project Babybabbels. Nathalie zal vanaf 2019 Hakima vervangen. Zij is te bereiken op nathalie.nouwkens@groepintro.be of 0473 534 059 op maandag, dinsdag en woensdag.

Met de komst van een nieuwe medewerkster krijgen onze Babybabbels een nieuwe wind.

Vanaf januari 2019 wordt er tijdens de Babybabbels (om de 14 dagen) een bepaald thema besproken. We staan langer en dieper stil bij bepaalde vragen en ervaringen rond thema’s als gezonde voeding, naar de kleuterklas, zindelijkheid en lezen bij baby’s en peuters …, we nodigen experten uit en we voorzien een mooi geschenkje voor de deelnemers! De andere week is het dan ‘gewone’ gezellige gesprekken tussen ouders. Iedereen welkom!

Hier vindt u het programma voor jan/feb/maart.

Ontvangt u graag folders om ouders door te verwijzen? Geef ons een seintje.

Erkenning Huis van het Kind Zaventem

Het Huis van het Kind Zaventem neemt, stilletjes aan, vorm.

Met dank aan Contrast Law in Zaventem, een juridisch bureau met een hart, konden we extra materiaal aankopen om onze lokalen beter uit te rusten. De medewerkers van Contrast Law hebben gelopen voor het Huis van het Kind Zaventem en zo geld verzameld om onze werking te ondersteunen. Een grote ‘Dank je wel’ aan alle lopers!

Inhoudelijk staan we ook niet stil.

Wekelijks vinden er de Babybabbels plaats op dinsdag van 9.30 tot 12 uur en is de permanentie van het Agentschap Integratie en Inburgering aanwezig op donderdag van 13.30 tot 16 en van 17 tot 19 uur (enkel op afspraak).

Om de twee weken komen op woensdagnamiddag de ex-okan leerlingen het het Atheneum van Zaventem. Deze jongeren zijn pas naar het regulier onderwijs doorgestroomd naar een intensieve okan jaar. De focus van deze werking is vrije tijd, school en Nederlands oefenen.

(okan : onthaalklas voor anderstalige leerlingen in het secundair onderwijs)

Op regelmatige basis komt hier ook de werking van Domo Zaventem samen. Domo vormt en begeleidt vrijwilligers die kwetsbare gezinnen ondersteunen voor een langere periode.

Er worden vormingen (voor vrijwilligers) georganiseerd. In maart was er de vorming ‘Armoedemechanismen – Kinderarmoede’ en in oktober de vorming ‘Omgaan met superdiversiteit’.

Daarnaast staan onze lokalen ter beschikking van de partners van het Huis van het Kind.

Het CAW Halle-Vilvoorde organiseerde in de herfstvakantie een sociale vaardigheidstraining.